Energi fra solceller er fremtidens energiløsning! Stange Energi har som å dekke flest mulig tak i innlandet med solceller. Sammen med et sterkt fagmiljø fra Multiconsult skreddersyr vi løsninger til landbruks og næringssegmentet i Innlandet. Vi tar hånd om hele verdikjeden, fra salg til levering og oppfølging.

ET BÆREKRAFTIG VALG
Stange Energi skal være ledende leverandør av solcelleanlegg til nærings og landbruksbygg i Innlandet. Vi står for hele verdikjeden og prosjekterer og skreddersyr varige løsninger til deg som ønsker å utnytte sola som energikilde. Med riktig dimensjonert anlegg, er solceller både økonomisk lønnsomt og bra for miljøet. Vi prosjekterer også fasade- og bakkemonterte anlegg om det er mer hensiktsmessig.
Gjennom anskaffelse av solcelleanlegg, viser du at din bedrift tar bærekraftige valg. Vi vet at forbrukere og kunder i større og større grad favoriserer bedrifter som benytter bærekraftige løsninger i sin produksjon.

ØKONOMI
Et godt dimensjonert anlegg i forhold til forbruket vil være en meget god økonomisk investering. Spesielt for nærings og landbruksbygg som har et forbruk som passer godt til solenergiproduksjon, da de ofte har både dyr og matproduksjon som trenger mye energi gjennom våren, sommer og høstmånedene. Vi har erfaring med at nedbetalingstiden på korrekt dimensjonert anlegg ofte blir godt under 10 år når regnskapet er gjort opp.

Ved å benytte seg av støtteordningene til Innovasjon Norge, kan man få støtte på inntil 35% av investeringssummen, også de som ikke har bioenergianlegg. I Stange Energi har vi god kjennskap til søknadsprosessen, med erfaring fra flere store solcelleanlegg innen landbruk. Det kan være lurt å være tidlig ute, da potten til Innovasjon Norge er begrenset, og ofte tømmes mot slutten av året.
Les mer på innovasjon Norge sine søknadssider om hvem som kan få tilskudd:

Hamar Kommune med KLIMASATSNING
Hamar kommune er et godt eksempel på en kommune som har satt miljø på agenda. Kommunen har en offensiv strategi og ønsker å se på muligheter for solceller på nye og eksisterende bygg. Stange Energi har inngått en rammeavtale med kommunen, som kan resultere i flere store anlegg i årene som kommer.
De første prosjektene er allerede ferdig montert, bl.annet Ankerskogen svømmehall, hvor Stange Energi har montert 1146 paneler som vil produsere 300.000 KW pr. år.

I tillegg har vi montert 54 paneler på en splitter ny omsorgsbolig midt i byen. Solcellene her skal levere cirka 11.000-12.000 kilowattimer og kan brukes til alt av strømkomponenter som varmepumpe, lys og ventilasjonsaggregater.

UTVIKLING I MARKEDET

Installering av nye solenergianlegg har hatt en enorm økning de siste årene. I sin nyeste utgave av rapporten Renewables 2019 har IEA anslått at solpanel på takene vil øke ytterligere de neste fem årene. De tror det vil vokse med 50 prosent fra 2019 til 2024.

Bare fra 2017 til 2019, hadde vi en økning på 67 % her i Norge. Det viser rapporten «Solcellesystemer og sol i systemet». Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen.

Bidraget fra 2017 tilsvarer cirka 15 fotballbaner, med en installert effekt som tilsvarer strømforbruket til 765 norske husholdninger – med minimum levetid på anleggene på 25 år, ifølge Solenergiklyngen.

Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hovedandelen av det totale markedsvolumet.

BRED KOMPETANSE
Stange Energi har nettkompetanse og solid kunnskap om ny teknologi. Gjennom drift og montering av flere anlegg i og utenfor kommunen, samt eget testanlegg med 160 paneler på vårt forretningsbygg, har vi tilegnet oss meget god erfaring og kompetanse. Dette gir oss unik forståelse om samspillet mellom solcelleanlegget, ditt eksisterende elanlegg og strømnettet du er koblet til.

EGNE MONTØRER
Anskaffer du solceller fra Stange Energi, vil det være våre egne montører som installerer anlegget. Vi skal være en seriøs aktør om leverer et trygt produkt der kundene skal føle seg godt ivaretatt.

  • Vi har 100 års stolt historie og stolte medarbeidere
  • Vi har lang erfaring og mye kompetanse innenfor energi og energieffektive løsninger