Referansekunder solceller

Stange Energi har levert ca. 60 solcelleanlegg fordelt på større næringsbygg, driftsbygninger, privathus og garasjer siden oppstarten i 2016. Totalt ca. 3000 solcellepaneler montert av egne montører. Vi har hovedfokus på store låvetak og næringssegmentet.

Solenergianlegg Bryhni Søndre

Anlegget har 24 stk. 275W paneler fordelt på 1 takflate. Installert effekt 6,6 kWp, beregnet årsproduksjon stipulert til å bli 5.610 kWh/år.

Vi er veldig fornøyd med anlegget- og ikke minst at vi bidrar til miljøet!

Solenergianlegg Melkeveien, Hamar

Anlegget har 36 stk. 280W paneler fordelt på 1 takflate. Installert effekt 10,08 kWp, beregnet årsproduksjon stipulert til å bli 7.315 kWh/år.

Nå produserer vi ren og billig energi i minst 25 år. I tillegg får vi betalt for strømmen vi ikke bruker selv.
Dette er fremtiden!

Solenergianlegg Vekten 2, Hamar Kommune

Anlegget har 54 stk. 275W paneler fordelt på 1 flat takflate, installert effekt 14,85 kWp, beregnet årsproduksjon 11.500 kWh/år. Nybygg høsten 2018. Ferdigstilt des 2018.  

Nå kan vi følge med på hvor mye strøm vi produserer time for time, dag for dag. Vi kan til og med se det i sanntid!

Solenergianlegg Sørumvegen, Stange

Anlegget har 66 stk. 305W paneler fordelt på 1 flat takflate, installert effekt 20,13 kWp, beregnet årsproduksjon 17.500 kWh/år. Ferdigstilt sommer 2019.

Vi har opplevd denne solreisen som bare positiv. Stange Energi har gitt oss gode råd hele veien. Vi gleder oss til å produsere masse solenergi fremover!

Kausvol Gårdsbarnehage, Stange

Anlegget har 72 stk. 285W paneler fordelt på 1 flat takflate, installert effekt 20,52 kWp, beregnet årsproduksjon 18.000 kWh/år. Ferdigstilt 2019.

Det var ekstra gøy å flytte inn i nye lokaler som til og med produserer solenergi fra eget tak!

Solenergianlegg, Stange Energi AS

Anlegget har 160 stk. 265W paneler fordelt på 1 flat takflate, installert effekt 42,4 kWp, beregnet årsproduksjon 32.000 kWh/år. Ferdigstilt 2016.

Vi har siden 2016 produsert egen strøm på taket! Vi bruker også anlegget som en læringsarena og henter erfaringer som vi kan bringe videre til andre som også vurderer å investere i solceller!

Solenergianlegg Finstad Nordre

Anlegget har 175 stk. 265W paneler fordelt på 3 takflater, installert effekt 46,37 kWp, beregnet årsproduksjon 41900kWh/år. Ombygging elanlegg og installering av 2 stk. nye underfordelinger. Ferdigstilt 2017 

Vi har fått så god hjelp av dyktige medarbeidere i Stange Energi. En stor fordel med Stange Energi er at de tar hånd om hele verdikjeden fra salg til ferdig montert anlegg. En kontaktperson å forholde seg til har vært helt supert for oss.

Solenergianlegg Vestbryhn

Anlegget har 280 stk. 275W paneler fordelt på 2 takflater (Øst/ Vest), installert effekt 77 kWp, beregnet årsproduksjon stipulert til å bli 55.375 kWh/år. Konsulent bytte av hovedtavle, ombygging til ett måleranlegg. Ferdigstilt høst 2018

Vi er strålende fornøyd og anlegget produserer som bare det! Det er gøy å få strømregningen når det står tilgode på fakturaen. Vi investerer nå i anlegg nr. 2 på hytta og gleder oss til å produsere enda mer sol.

Solenergianlegg Ankerskogen Svømmehall, Hamar Kommune

Anlegget har 1156 stk. 315W paneler fordelt på 3 flate takflater, installert effekt 364 kWp, beregnet årsproduksjon stipulert til å bli ca 280.000 kWh/år. Ferdigstilt vinter 2019/20. Stange Energi Marked AS var totalentreprenør av anlegget.

Dette er et stort prosjekt for Ankerskogen svømmehall. Med dette anlegget er vi flaggskipet i Hamar Kommunes grønne energisatsing.