Sola er den største og reneste energikilden vi har, og den er tilgjengelig for alle. Mange tror at vi ikke har nok sol i Norge til å utnytte solenergien, men dette er bare en myte. Hver kvadratmeter mottar årlig mellom 700 og 1100 kilowattimer med strålingsenergi fra solen, som kan benyttes til strømproduksjon. Faktisk har sør- og  østlandet like mye solinnstråling som sentrale deler av Tyskland.

HVORDAN VIRKER ET SOLCELLEPANEL?
Når sollyset treffer solcellene, settes elektroner i bevegelse. Denne bevegelsen blir elektrisk strøm. Hver celle produserer ca. 0,5-0,7V, og normalt sett seriekobles 60 slike i et panel for å gi høyere spenning, nærmere bestemt 35-40V per panel (ca 25 AA batterier).
I et solcellepanel er mange solceller koblet sammen i serie, slik at spenningen som panelet leverer blir større. Solcellepanelet er også forseglet med glass og et laminat, slik at luft og fukt ikke skal påvirke solcellene over tid. En aluminiumsramme er også ofte brukt for at panelene skal bli mer robuste.

SOLCELLEANLEGG I PRAKSIS
Sollyset som treffer solcellepanelene som lager likestrøm. Strømmen sendes ned til en vekselretter, som gjør om strømmen til vekselstrøm, som vi kan brukes i nærmeste stikkontakt. Om du produserer mer strøm enn du bruker, går denne ut gjennom strømmåleren, og din strømleverandør kjøper denne tilbake. Et solcelleanlegg leverer typisk 100 – 170 kWh strøm per kvadratmeter.