Stange Energi er et konsern og eies 100% av Stange Kommune. Vi har hovedkontor på Stange,
11 mil nord for Oslo.
Styreleder er Kristen Bartnes, Tel: 907 68 560.
Administrerende direktør er Ragnhild Skarstad Sveen, Tel: 977 68 315.

Organisasjonskart Stange Energi AS